Частите от сградата с повишено пренасяне на топлина - външните стени, бетонните колони и плочи се наричат “ топлинни мостове”. Температурата на вътрешната повърхност на тези строителни елементи е доста под температурата на околната среда. Отсъсътвието на подходящо възпрепятстване на топлинните мостове може да предизвика значителна загуба на топлина.
Влагата, генерирана от повърхностната кондензация, има обратен ефект за топлинния комфорт на помещението. Ниската температура на вътрешните повърхности води до висока относителна влажност. Това често е почва за разтеж на плесени и гъби и води до естетически проблеми. От гледна точка на строителната физика, оптималното решение е топлоизолацията да се монтира върху външната страна на строителната замазка: по този начин се свежда до минимум рискът от междинна кондензация, съществуващите структорни стени също получават топлинна защита и се използва възможността на масивните стени да запазват топлината.

Технология на полагане:
- залепване и дюбелиране на топлоизолационните плоскости към външната стена
- полагане на мрежа и 1-ви слой лепило
- полагане на фина шпакловка
- нанасяне на хидроизолационен слой върху горния ръб на изолацията
- по избор: боядисване или полагане на декоративна мазилка

Ценообразуването е в зависимост от вида и дебилината на топлоизолационните плоскости и площа за топлоизолиране, като цените варират от 20 до 35 лв/м2 и не включват боядисване или полагане на декоративна мазилка.
Топлоизолациионните плоскости са два вида:
XPS – екструдиран пенополистирол (основни марки за българсkия пазар са – Fibran и Dow )
EPS – експандиран пенополистирол – фасаден стиропор

Лепилните смеси с които работи фирмата са производство на Теразид OOД и на Weber – terranova.