ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ И ФАСАДИ

1. Миене на прозорци:
2.
- до 50 м2 - 2.00 лв на м2
- От 50 м2 до 200 м2 – 1.20 лв на м2
- от 200 м2 до 500 м2 – 1.00 лв на м2
- от 500 м2 до 2000 м2 – 0.80 лв на м2
- > 2000 м2 - 0.60 лв на м2

3. Почистване на силно замърсени прозорци:

- до 50 м2 - 4.00 лв на м2
- от 50 м2 до 200 м2 - 3.00 лв на м2
- от 200 м2 до 500 м2 - 2.50 лв на м2
- от 500 м2 до 2000 м2 - 1.80 лв на м2
- > 2000 м2 - 1.20 лв на м2

В графата “миене” влизат прозорци и рамки замърсени вследствие на прах, течове или други замърсители, които не изискават допълнителна обработка със специални химикали или механична интервенция.
Миенето започва до 2 дена след подписването на договор и се счита за завършено след подписване на протокол за извършена работа, при което по банков път се превежда 50% от стойността на услугата , а останалата част до 2 банкови седмици. Всяка нанесена щета е за наша сметка. Предлагаме и годишна поддръжка на обекта чрез подписването на договор с мин. 3 почиствания за годината, като правим 5% отстъпка от горните цени и разсрочено плащане до 1м.