Извършваме полагане на всички видиве циментови и декоративни мазилки, частична реконструкция на обрушени фасади, декорация и реставрация на архитектурни орнаменти.