Фирма Маммут ЕООД е регистрирана на 20.11.2003 с адрес ул. "Райко Жинзифов" Nо 44. Основния предмет на дейност е строителноремонтни работи на големи височини и трудно достъпни места. Фирмата, представлявана от Руслан Петровски - управител и Стамен Касабов - технически директор, обединява екип от специалисти в строителноремонтните работи по алпийски способ и от скеле, спазвайки европейските стандарти за безопасност за извършване на този вид дейност. Ние решаваме вашите проблеми професионално и незабелижимо като:

- реагираме гъвкаво на поръчки благодарение на екипа от > 10 обучени алпинисти и технически лица
- работим с преференциални цени от производители на материали утвърдени на европейския и българския пазар.
- притежаваме необходимото оборудване и траспорт
- улесняваме ви чрез типови договори, протоколи за свършена работа и гаранции от 5 до 10 години - разсрочено плащане по банков път.